The Preliminary Meeting for Regional Workshop “Syrian Refugees and Integration of Syrians”

The Global Labour University Turkey Alumni Network have came together for the preparations of their first workshop.

The workshop that is titled as “Syrian Refugees and Integration of  Syrians” will jointly hosted by the Bogazici University Centre for Educational Policy Studies (BEPAM) and the International Center for Development and Decent Work (ICDD). It is financed by German Academic Exchange Service (DAAD).

The workshop is aimed to have a participatory discussion on the Syrian refugees in Turkey particularly with regards to the issues of integration of Syrian refugees into the labour market, living conditions of Syrian refugees, and the role of trade unions and civil society organizations on providing decent and inclusive living and working conditions in Turkey.

Participators from the GLU Turkey Alumni Network, ICDD, Kassel University, ILO Actrav, ILO Turkey, FES Istanbul and Bogazici University BEPAM had a preliminary meeting on 5 November 2016 in the Bogazici University. Dr. Saniye Dedeoglu presented brief information on current situation of Syrian Refugees in Turkey based on their findings in “the Report on the Present Situation of Foreign Migrant Workers in Seasonal Agricultural Production in Turkey” to the participators. The meeting continued with setting overall scope, objectives, program and sessions in the regional workshop.

20161105_102658 20161105_10265320161105_102438 20161105_102611

Suriyeli Mülteciler ve Suriyelilerin Entegrasyonu Bölgesel Çalıştayı Ön Hazırlık Toplantısı

Küresel Emek Üniversitesi Türkiye Mezunlar Ağı ilk çalıştaylarını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi.

Suriyeli Mülteciler ve Suriyelilerin Entegrasyonu adlı bölgesel çalıştayı Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Merkezi (BEPAM) ve Uluslararası Kalkınma ve İnsana Yakışır İş Merkezi (ICDD) sahipliğinde düzenlenecektir. Çalıştay Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından finanse edilmektedir.

Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ile katılımcı bir tartışma yapmayı amaçlayan çalıştayda özellikle Suriyeli mültecilerin işgücü piyasasına entegrasyonu, Suriyeli mültecilerin yaşama koşulları, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin mülteciler için iyi ve kapsayıcı bir yaşam ve çalışma koşulları sağlama konusundaki rolü gibi konular yer alacaktır.

GLU Türkiye Mezunları Ağı, ICDD, Kassel Üniversitesi, ILO Actrav, ILO Türkiye, FES İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi BEPAM’dan katılımcılar, 5 Kasım 2016’da çalıştayın organizasyonu için Boğaziçi Üniversitesi’nde bir ön hazırlık toplantısı yaptı. Dr. Saniye Dedeoğlu, “Türkiye’de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçilerin Durumuna İlişkin Rapor” daki bulgulara dayanarak katılımcılara Türkiye’deki Suriye Mültecilerinin mevcut durumu hakkında kısa bilgiler verdi. Toplantı, bölgesel çalıştayın genel kapsamı, hedefleri, programı ve oturumlarının belirlenmesiyle devam etti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s